A0骆驼976
级别: 铁牌会员
UID: 139310
精华: 0
发帖: 30
威望: 5 点
金钱: 75 RMB
贡献值: 0 点
好评度: 0 点
在线时间: 181(时)
注册时间: 2013-06-27
最后登录: 2017-09-13
楼主  发表于: 2017-09-03 11:26

求指导

     │
│旺 
[ 此帖被骆国雄在2017-09-06 19:53重新编辑 ]
A0骆驼976
级别: 铁牌会员
UID: 139310
精华: 0
发帖: 30
威望: 5 点
金钱: 75 RMB
贡献值: 0 点
好评度: 0 点
在线时间: 181(时)
注册时间: 2013-06-27
最后登录: 2017-09-13
沙发  发表于: 2017-09-03 11:29

[s?请导师们结合我的五行八字给予相应指导!
[ 此帖被骆国雄在2017-09-06 19:53重新编辑 ]
A0骆驼976
级别: 铁牌会员
UID: 139310
精华: 0
发帖: 30
威望: 5 点
金钱: 75 RMB
贡献值: 0 点
好评度: 0 点
在线时间: 181(时)
注册时间: 2013-06-27
最后登录: 2017-09-13
板凳  发表于: 2017-09-03 11:30

自己顶??!!
A0骆驼976
级别: 铁牌会员
UID: 139310
精华: 0
发帖: 30
威望: 5 点
金钱: 75 RMB
贡献值: 0 点
好评度: 0 点
在线时间: 181(时)
注册时间: 2013-06-27
最后登录: 2017-09-13
3楼  发表于: 2017-09-04 22:14

今年好像是交运脱运年,没有赚到钱啊!好像做什么行业都不顺,很多阻滞!想求变求突破!帮忙看看下半辈子做什么行业比较有利?
A0骆驼976
级别: 铁牌会员
UID: 139310
精华: 0
发帖: 30
威望: 5 点
金钱: 75 RMB
贡献值: 0 点
好评度: 0 点
在线时间: 181(时)
注册时间: 2013-06-27
最后登录: 2017-09-13
4楼  发表于: 2017-09-05 15:24

求指导!!
A0骆驼976
级别: 铁牌会员
UID: 139310
精华: 0
发帖: 30
威望: 5 点
金钱: 75 RMB
贡献值: 0 点
好评度: 0 点
在线时间: 181(时)
注册时间: 2013-06-27
最后登录: 2017-09-13
5楼  发表于: 2017-09-05 23:30

???