«8889909192939495»Pages: 91/99     Go
文章 作者 回复 / 人气 最后发表

一合理相分第三十

  ( +1 )
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1681 2011-01-05 12:02
by: 缘份命中定

威仪寂静分第二十九

  ( +1 )
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1426 2011-01-05 12:01
by: 缘份命中定

不受不贪分第二十八

  ( +5 )
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1537 2011-01-05 12:00
by: 缘份命中定

不受不贪分第二十八

  ( +1 )
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1490 2011-01-05 11:59
by: 缘份命中定

不受不贪分第二十八

  ( +1 )
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1438 2011-01-05 11:59
by: 缘份命中定

无断无灭分第二十七

  ( +5 )
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1447 2011-01-05 11:58
by: 缘份命中定

无断无灭分第二十七

  ( +5 )
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1512 2011-01-05 11:57
by: 缘份命中定

法身非相分第二十六

  ( +5 )
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1488 2011-01-05 11:56
by: 缘份命中定

法身非相分第二十六

  ( +5 )
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1477 2011-01-05 11:55
by: 缘份命中定

化无所化分第二十五

  ( +5 )
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1400 2011-01-05 11:55
by: 缘份命中定

福智无比分第二十四

  ( +5 )
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1557 2011-01-05 11:54
by: 缘份命中定

净心行善分第二十三

  ( +5 )
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1421 2011-01-05 11:52
by: 缘份命中定

无法可得分第二十二

  ( +5 )
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1316 2011-01-05 11:52
by: 缘份命中定

非说所说分第二十一

  ( +5 )
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1721 2011-01-05 11:36
by: 缘份命中定

非说所说分第二十一

 
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1422 2011-01-05 11:36
by: 缘份命中定

离色离相分第二十

 
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1352 2011-01-05 11:35
by: 缘份命中定

法界通化分第十九

 
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1489 2011-01-05 11:34
by: 缘份命中定

一体同观分第十八

 
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1428 2011-01-05 11:32
by: 缘份命中定

一体同观分第十八

 
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1504 2011-01-05 11:31
by: 缘份命中定

一体同观分第十八

 
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1496 2011-01-05 11:30
by: 缘份命中定

究竟无我分第十七

 
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1431 2011-01-05 11:29
by: 缘份命中定

究竟无我分第十七

 
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1572 2011-01-05 11:28
by: 缘份命中定

究竟无我分第十七

 
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1546 2011-01-05 11:27
by: 缘份命中定

究竟无我分第十七

 
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1480 2011-01-05 11:26
by: 缘份命中定

究竟无我分第十七

 
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1376 2011-01-05 11:26
by: 缘份命中定

能净业障分第十六

 
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1316 2011-01-05 11:25
by: 缘份命中定

能净业障分第十六

 
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1380 2011-01-05 11:10
by: 缘份命中定

持经功德分第十五

 
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1409 2011-01-05 11:08
by: 缘份命中定

持经功德分第十五

 
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1475 2011-01-05 11:08
by: 缘份命中定

持经功德分第十五

 
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1364 2011-01-05 11:07
by: 缘份命中定

离相寂灭分第十四

  ( +5 )
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1468 2011-01-05 11:05
by: 缘份命中定

离相寂灭分第十四

  ( +1 )
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1491 2011-01-05 11:04
by: 缘份命中定

离相寂灭分第十四

  ( +1 )
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1455 2011-01-05 11:03
by: 缘份命中定

离相寂灭分第十四

  ( +1 )
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1413 2011-01-05 11:02
by: 缘份命中定

离相寂灭分第十四

  ( +1 )
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1374 2011-01-05 11:01
by: 缘份命中定

离相寂灭分第十四

  ( +1 )
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1437 2011-01-05 10:59
by: 缘份命中定

离相寂灭分第十四

  ( +1 )
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1371 2011-01-05 10:58
by: 缘份命中定

离相寂灭分第十四

  ( +1 )
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1391 2011-01-05 10:57
by: 缘份命中定

离相寂灭分第十四

  ( +5 )
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1407 2011-01-05 10:56
by: 缘份命中定

离相寂灭分第十四

  ( +5 )
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1314 2011-01-05 10:55
by: 缘份命中定

如法受持分第十三

  ( +5 )
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1439 2011-01-05 10:54
by: 缘份命中定

如法受持分第十三

  ( +5 )
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1441 2011-01-05 10:52
by: 缘份命中定

如法受持分第十三

  ( +5 )
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1485 2011-01-05 10:51
by: 缘份命中定

尊重正教分第十二

  ( +1 )
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1480 2011-01-05 10:50
by: 缘份命中定

无为福胜分第十一

  ( +1 )
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1415 2011-01-05 10:49
by: 缘份命中定

庄严净土分第十

  ( +1 )
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1322 2011-01-05 10:48
by: 缘份命中定

一相无相分第九

  ( +5 )
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1340 2011-01-05 10:47
by: 缘份命中定

依法出生分第八

  ( +5 )
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1369 2011-01-05 10:46
by: 缘份命中定

无得无说分第七

  ( +5 )
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1300 2011-01-05 10:45
by: 缘份命中定

正信希有分第六

  ( +5 )
缘份命中定
2011-01-05
0 / 1476 2011-01-05 10:44
by: 缘份命中定
版块权限查看
«8889909192939495»Pages: 91/99     Go
在线用户:共2人在线,2位会员(0位隐身)
 学有所用 清净本然

开放主题    热门主题    锁定主题    关闭主题    投票主题    锁定投票